Leczenie otyłości

Celem leczenia otyłości jest redukcja masy ciała i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa. Do działań długofalowych możemy zaliczyć zmianę stylu życia i likwidację nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Wybór metody leczenia otyłości zależy od etapu otyłości oraz ryzyka chorób dodatkowych. Zmniejszenie masy ciała zaleca się pacjentom z nadwagą, u których występują zaburzenia metaboliczne. Z kolei osoby otyłe leczy się niezależnie od współwystępowania chorób dodatkowych.  Leczenie operacyjne wdraża się u pacjentów z BMI>40.

W leczeniu dietetycznym osób z nadwagą i otyłością redukcję masy ciałazdjęcie 1 uzyskujemy przez zmniejszenie ilości energii podawanej z pożywieniem i zwiększenie jej wykorzystania przez organizm w wyniku zwiększenia aktywności fizycznej. Realnym celem jest redukcja 5-10% masy ciała w ciągu 6 miesięcy. Plan odchudzania powinien być zatem dopasowany indywidualnie do pacjenta w zależności od jego przemiany materii, czynników kulturowych czy upodobań kulinarnych. Równie ważna jest silna motywacja pacjenta, dlatego zaleca się konsultacje z psychologiem.

Czytaj dalej

Konsekwencje otyłości

Otyłość, w zależności od jej stopnia i typu, zwiększa ryzyko powstawania chorób współistniejących. Do głównych konsekwencji nadmiernej masy ciała należą choroby układu krwionośnego, takie jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna czy niewydolność serca. Zaburzona praca serca wywołana jest przez zwiększone obciążenie, przerost i odkładanie tłuszczu w okolicach komór sera. Doprowadza to do niewydolności skurczowej, rozkurczowej i dalej do nadciśnienia tętniczego. W badaniach epidemiologicznych wykazano, że u osób dorosłych i dzieci z nadmierną masą ciała, ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego zwiększa się.zdjęcie konsekwencje 1

W otyłości często obserwuje się podwyższone stężenie trójglicerydów i obniżone stężenie cholesterolu we frakcji HDL, co może prowadzić do rozwoju blaszki miażdżycowej. Również u osób otyłych z nadciśnieniem tętniczym lub dyslipidemią zaobserwowano zwiększoną krzepliwość krwi. Może to doprowadzić do udaru mózgu i zawału serca. Dodatkowo w badaniach Heart Outcomes Prevention  Evalution stwierdzono, że wraz ze wzrostem obwodu talii wzrasta ryzyko zawału mięśnia sercowego o około 20%.

Czytaj dalej

Przyczyny otyłości

Otyłość powstaje w wyniku dodatniego bilansu energetycznego, kiedy przyjmujemy więcej energii niż jesteśmy w stanie wykorzystać. Trwająca w ostatnich latach epidemia otyłości nie jest uwarunkowana zmianami genetycznymi, najczęstszą przyczyną są czynniki środowiskowe.

Do czynników środowiskowych należy przede wszystkim zaliczyć:

  • brak aktywności fizycznej, który może być spowodowany rozwojem transportu, automatyzacją (korzystanie z windy, ruchomych schodów),
  • siedzący tryb życia.

Społeczeństwo wybiera spędzanie wolnego czasu przed telewizolaptoprem zamiast rodzinnych spacerów czy wycieczek rowerowych. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że 90% dorosłych z nadwagą nie wykazuje innej aktywności fizycznej niż praca zawodowa. Szczególnie niepokojący jest fakt, iż dzieci wolą spędzać czas korzystając z gier komputerowych niż bawić się na świeżym powietrzu.

Czytaj dalej